Hướng dẫn cập nhật phiên bản Siemens Solid Edge 2020

Bắt đầu từ phiên bản Solid Edge 2020 hãng Siemens đã thực hiện nâng cấp nền tảng cấp phép mới dựa trên nền tảng Siemens PLM Common Licensing Toolkit (CLT) và UGSLMD license daemon nhằm đồng bộ với các sản phẩm khác của hãng như NX, Teamcenter, Tecnomatix…

Với nền tảng cấp phép mới bạn cần lưu ý một số thay đổi sau:

  • Thông số Solid Edge CID cũ đổi thành COMPOSITE2 hoặc COMP2.
  • Công cụ quản lý license Solid Edge 2020 dựa trên nền tảng UGSLMD license daemon.
  • Số lượng Seat trong license sẽ được quy định trong số Sold-to và trong cùng một giấy phép giống như các sản phẩm khác.
  • Giấy phép trên các máy trạm sẽ dựa trên biến SE_LICENSE_SERVER.
  • Giấy phép Solid Edge 2020 sẽ không tương thích với các phiên bản Solid Edge trước đó và không còn hỗ trợ phương thức cấp phép dạng Dongle hoặc Unique Host-ID (địa chỉ MAC). Tất cả các giấy phép dạng Dongle và Unique Host-ID sẽ được thay thế bằng giấy phép CLT Composite ID tiêu chuẩn.

Lưu ý: Người dùng vẫn có thể chạy song song giấy phép cho bản Solid Edge 2019 và các bản thấp hơn trong quá trình chuyển đổi lên Solid Edge 2020.

Vậy làm thế nào để cập nhật lên phiên bản Solid Edge 2020?

  • Với các khách hàng đang sử dụng giấy phép Floating còn hạn bảo trì:

+ Chạy công cụ GetCID.exe để lấy thông số COMPOSITE ID (CID) đăng ký với hãng theo đường link sau : https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/ugs_licensing/CID/

+ Đăng ký số CID trên hệ thống của hãng trước khi lấy license : https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application

+ Khi số CID được đăng ký thì license sẽ được tạo và gửi về ngay lập tức dưới dạng License.dat

+ Sau khi có license, người dùng tải xuống công cụ quản lý server và cài đặt https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/

+ Để kết nối từ máy trạm đến máy server người dùng chạy công cụ Solid Edge License Utility trên máy trạm và nhập tên máy chủ khi được yêu cầu.

  • Với các khách hàng đang sử dụng giấy phép dạng Node-Locked còn hạn bảo trì:

+ Siemens thực hiện đổi tên nội bộ từ Solid Edge CID sang COMPOSITE2 và sẵn sàng để tải về đối với các khách hàng còn hạn bảo trì.

+ Giấy phép Solid Egde 2020 không xác nhận cho các phiên bản Solid Edge trước đó.

+ Người dùng có thể hiểu rằng phần mềm Solid Edge 2020 vẫn mở được các tệp tin thiết kế trên phiên bản cũ nhưng giấy phép (License) Solid Edge 2020 không chạy được trên các phiên bản cũ.

Với công cụ cấp phép mới, trên giao diện công cụ License Unity sẽ hiển thị như sau:

Nguồn: https://www.designfusion.com/designfusion_blog/se2020

Liên hệ ngay với MASSTECH để được tư vấn và hỗ trợ:

Masstech Team

Tel: 08 22 23 88 86 * Email: [email protected]

Website: www.masstech.vn

Hotline: 0984 18 18 28

Related Posts:

Những điểm mới của ZWCAD 2018

Sau nhiều tháng nghiên cứu, vào đầu tháng 12 này,...

Hướng dẫn cài đặt Solid Edge 2020 Free Viewer

Solid Edge Viewer là phần mềm miễn phí cho phép...