Sản phẩm & Giải pháp mới

Khi nhắc đến thiết kế cơ khí, việc phác thảo 2D cũng quan trọng như mô hình 3D. Một bản vẽ cơ...
Trong quá trình sử dụng Solid Edge 2021, kỹ sư thiết kế có thể lựa chọn các mô hình CAD miễn phí...
Ra mắt phiên bản Zwcad Mechanical 2021
Ngày 15/10/2020, Tại Quảng Châu, Trung Quốc ZWSOFT đã ra mắt ZWCAD Mechanical 2021, phiên bản dành riêng cho ngành cơ khí...