Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí điện tử (Solid Edge VBundle) Từ 01/08/2022 đến 31/12/2022

Giải pháp thiết kế thế hệ mới toàn diện – Solid Edge VBundle – Bộ giải pháp công nghệ được thiết kế và tích hợp riêng cho doanh nghiệp Việt Nam có đủ các chức năng đáp ứng yêu cầu về nâng cao năng suất thiết kế, giảm chi phí vốn chủ sở hữu, giao hành nhanh và thúc đẩy sử dụng nền tảng số hóa đồng bộ cho các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm cơ khí điện tử hiện tại và sẵn sàng đối diện với các thách thức trong tương lai.

Điều kiện tham dự

  • Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam
  • Có hoạt động thiết kế, sản xuất cơ khí, điện tử
  • Cần sử dụng công nghệ
  • Giảm 50% chi phí công nghệ năm thứ nhất
  • Giảm 30% chi phí công nghệ năm thứ hai
  • Free 100% chi phí cài đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng
  • Free 100% hỗ trợ kỹ thuật online sau bán
Đăng ký tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *