Engineering Reverse là gì và tại sao lại cần nó?

Quy trình kỹ thuật thiết kế ngược bao gồm đo một vật thể và sau đó tái tạo lại nó như là một mô hình 3D. Đối tượng vật lý có thể được đo bằng các công nghệ quét 3D như CMMs, máy quét laze, các bộ số hóa ánh sáng có cấu trúc, hoặc quét CT công nghiệp (computer tomography). Các dữ liệu đo được, thường được biểu diễn như là một đám mây điểm, thiếu thông tin về topo và do đó thường được xử lý và mô phỏng thành một dạng có thể sử dụng được như lưới lưới tam giác, một bộ các bề mặt NURBS, hoặc một mô hình CAD.

Engineering Reverse có sẵn trong Solid Edge như thế nào?

Solid Edge sẽ tập trung vào việc chiết xuất các bề mặt từ một tệp tin lưới (chỉ STL cho Beta) và chuyển đổi chúng thành mô hình rắn.

Hiện Tại, Reverse Engineering trong Solid edge St10 đã được tích hợp hiển thị trên thanh công cụ.

Các dạng bước xử lý dữ liệu:

Với các công cụ đọc và chỉnh sửa bề mặt sau khi Scan, tạo lưới, vá bề mặt bị vỡ và tạo độ dày cho bề mặt. sẽ nhanh chóng tạo được một biên dạng giống với chi tiết đã quét.

Kỹ thuật đảo chiều cũng được các doanh nghiệp sử dụng để đưa hình học vật lý hiện có vào các môi trường phát triển sản phẩm số, tạo ra một bản ghi 3D kỹ thuật số về các sản phẩm của chính họ, hoặc để đánh giá các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Nó được sử dụng để phân tích, ví dụ, làm thế nào một sản phẩm hoạt động, những gì nó làm, và những thành phần nó bao gồm, ước tính chi phí, và xác định khả năng vi phạm bản quyền tiềm năng, vv…

Với Solid Edge ST10, bạn đang dần tiến đến những thiết kế phức tạp hơn nhưng tốn ít thời gian hơn trước.

Nguồn: Masstech

Related Posts:

Thư viện mô hình CAD miễn phí trên Siemens Solid Edge 2021

Trong quá trình sử dụng Solid Edge 2021, kỹ sư...

Thiết kế kim loại tấm hiệu quả với giải pháp phần mềm Siemens Solid Edge

Ngày này, các ngành công nghiệp càng phát triển, càng đặt...

Bản quyền phần mềm SIEMENS SOLID EDGE CLOUD LICENSING

        Hãng phần mềm Siemens Digital Industries...