Thiết kế các sản phẩm điện tử với Solid Edge

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường Solid Edge đã tích hợp đầy đủ các công cụ để thiết kế và mô phỏng các sản phẩm điện tử. Với Solid Edge bạn có thể lập mô hình thiết kế hệ thống điện, điện tử của bạn bằng 3D và tương tác với các kỹ sư cơ khí trong môi trường của Solid Edge 3D.

Solid Edge có các công cụ để hỗ trợ mạnh mẽ thiết kế 3D :

  • Solid Edge Harness and Wiring Design: Công cụ thiết kế mạch điện nhanh chóng và trực quan với bộ thư viện linh kiện đi kèm, tự động tạo các sơ đồ mạch điện theo tiêu chuẩn.
  • Electrical Routing: Công cụ hiêu quả để tạo, định tuyến và tổ chức sắp xếp các loại dây cáp trong Solid Edge.  Công cụ này kết hợp với Solid Edge Harness and Wiring Design tạo ra các thiết bị cơ điện hoàn chỉnh.
  • PCB Design: Công cụ thiết kê mô hình 3D mạch điện tử, hỗ trợ thiết kế các thiết bị mạch điện, mạch điều khiển.

Công cụ mô phỏng mạch điện tử

Với Solid Edge 2019 đã được tích hợp công cụ mô phỏng mạch điện tử FloEFD của Mentor Graphic để mô phỏng các dòng lưu chất chuyển động qua các thiết bị điện tử hoặc mô phỏng quá trình truyền nhiệt, trao đổi nhiệt bên trong các thiết đó.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Masstech JSC

Phone: 0984 181828

Email: [email protected]

Website: www.masstech.vn;www.solidedge.vn

Tags:

Related Posts:

Cặp song sinh Solid Edge – NX CAM Express và NX CAD – NX CAM

Masstech sẽ mang đến cho các bạn một thông tin...

ZWCAD 2021: Nhanh hơn và Mượt mà hơn

Hôm nay chứng kiến sự ra mắt chính thức của ZWCAD...