PHIÊN BẢN MỚI SIEMENS SOLID EDGE ST10 – ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Phiên bản mới nhất Solid Edge ST10 của hãng Siemens PLM nâng cấp mọi khía cạnh của sự phát triển sản phẩm lên một mức độ cao hơn.
Solid Edge ST10 cung cấp những công nghệ và công cụ thiết kế mới nhất bao gồm:
– Phân tích dòng chảy tích hợp hoàn toàn.
– Các công cụ mới nhất cho in ấn 3D.
– Nhiều lựa chọn hơn để tạo ra các ấn phẩm kỹ thuật.
– Kiểm soát hoàn hảo dữ liệu thiết kế ở mọi quy mô.
– Và một cách hoàn toàn mới để cộng tác an toàn trên điện toán đám mây.

Tags:

Related Posts:

ZWCAD Network Licenses Miễn Phí

Từ ngày 18/08 đến 31/12/2020, chúng tôi cung cấp ZWCAD Network...

Các kỹ thuật hàng đầu để tạo bản vẽ CAD sẵn sàng cho sản xuất

-Trong thế giới kỹ thuật, bản vẽ là vua. Không...