Tin Tức

Top 10 lý do để mua phần mềm Solid Edge
Solid Edge là một phần mềm do hãng Siemens PLM phát triển, dành cho các tổ chức sản xuất đòi hỏi các...
       Bản phát hành Solid Edge 2020 với rất nhiều tính năng được nâng cấp, mở rộng và phát triển...
Quy trình kỹ thuật thiết kế ngược liên quan đến việc đo lường một đối tượng sau đó tái tạo lại mô...
Hãng Siemens PLM đã tích hợp công cụ mô phỏng lưu chất FloEFD (của Mentor Graphic) trên phần mềm Solid Edge để...
Solid Edge Simulation được xây dựng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEA), cho phép các kỹ sư thiết kế...
Được đưa ra thảo luận từ giai đoạn phát hành Solid Edge ST10, Solid Edge Portal là một sản phẩm mới được...
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường Solid Edge đã tích hợp đầy đủ các công cụ để thiết kế và...