ZWCAFE: Thiết kế đơn giản – Từ cơ bản đến cao cấp

Người thông minh dùng cách đơn giản để hoàn thành công việc chất lượng cao — thay đổi hình dáng và kích thước dựa trên một khối, tính toán ngay trong khi thiết kế, hatch một khu vực bản vẽ với những khối… Bạn cung cấp ý tưởng, chúng tôi cung cấp giải pháp!

Cách sử dụng dynamic block trong ZWCAD

Bạn muốn làm cửa sổ với kích thước khác nhưng chán phác thảo?
Bạn muốn cập nhật kích thước, hình dáng, sự định hướng và khả năng hiển thị của khối một cách dễ dàng?
Dynamic Block giúp bạn sửa đổi khối chỉ với mấy click!

Cách sử dụng quick calculator trong ZWCAD

Bạn có cần tính toán khi phác thảo trong dự án của mình?
Quick Calculator là như một máy tính khoa học trong ZWCAD!
Nó không chỉ là một máy tính, còn có nhiều thay đổi hơn nữa!

Cách hatch một khu vực bản vẽ với các khối, Xref và images trong ZWCAD

Bạn có thấy chán với hatch mẫu hiện có và muốn tùy chỉnh một cái mới?
Bạn không biết tùy chỉnh hatch mẫu của riêng mình?
Lấy ZWCAD Super Hatch, làm hình ảnh, khối và xref làm hatch mẫu!

Còn có nhiều video trong những ngày tới, hãy theo dõi!
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ZWCAD và tải về dùng thử, vui lòng click vào nút dưới!

Tải về miễn phí

Related Posts:

ZWCAD Network Licenses Miễn Phí

Từ ngày 18/08 đến 31/12/2020, chúng tôi cung cấp ZWCAD Network...

So sánh ZWCAD và AUTOCAD

ZWCAD không chỉ cung cấp những gì mà người sử...